Usluge

HomeUsluge

KONSALTINGkonsalting-usluga

Obzirom da potreba za stručnim i specijalizovanim savjetima raste, kako kod nas, tako i u
međunarodnim okvirima, konsalting je danas sve više zastupljen u različitim poslovnim oblastima.

Konsalting predstavlja poslovnu aktivnost kojom se obezbeđuju preporuke klijentima, sa ciljem
pružanja pomoći u rješavanju određenih problema u okviru definisane oblasti poslovanja.

Konsаlting pomаže orgаnizаcijama da poboljšaju svoj rаd, prije svegа kroz temeljnu аnаlizu
postojećih poslovnih problemа i rаzvoj plаnovа zа poboljšаnje.

Konsalting usluge se pružaju u svrhu poboljšanja poslovanja i u svrhu prepoznavanja novih
poslovnih mogućnosti ili u svrhu razumijevanja neke određene poslovne oblasti.


POSREDOVANJE U TRGOVINIposredovanje-u-trgovini

Trgovina je djelatnost kupovine i prodaje robe, te djelatnost trgovačkog posredovanja na domaćem
i ino tržištu.

Trgovina se može obavljati kao trgovina na veliko i trgovina na malo.

Trgovina na veliko je kupovina robe radi daljnje prodaje drugim trgovcima na veliko,
trgovcima na malo, velikim industrijskim trgovačkim korisnicima, te različitim ustanovama,
dok je trgovina na malo kupovina robe radi daljnje prodaje kranjim korisnicima za ličnu
potrošnju, odnosno upotrebu u domaćinstvu.

Učesnici u međunarodnoj trgovini su, između ostalih, uvoznik i izvoznik.

Uvoznik je trgovac, te druga pravna ili fizička osoba, koja radi obavljanja poslova iz djelatnosti za
koju je registrirana uvozi robu iz inostranstva, dok je izvoznik kompanija ili trgovac pojedinac
koji radi obavljanja djelatnosti za koju je registriran obavlja poslove izvoza robe iz svoje zemlje.

Posredovanje u trgovini su agencijske usluge, zastupničke usluge, usluge robnih berzi, komisione
usluge i usluge uskladištenja robe, te druge usluge uobičajene u trgovini.


REGISTRACIJA VOZILA Registracija-vozila

Registracija vozila definisana je Pravilnikom o registraciji vozila, koji je kao podzakonski akt
donesen na osnovu člana 215., stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u
Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06 i 44/07).
Predmetni Pravilnik donio je ministar komunikacija i prometa BiH, u saradnji sa entitetskim
ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH i policijom Brčko Distrikta BiH.

Ovim Pravilnikom se reguliše:

 1. nadležnost za registraciju vozila, te način i postupak: prve registracije vozila u BiH (novo
  ili rabljeno vozilo), ponovna registracija vozila, promjena vlasništva nad vozilom,
  registracija vozila diplomatsko/konzularnih predstavništava i misija, privremena
  registracija vozila, izdavanje probnih tablica, registracija vozila kupljenih na lizing,
  produženje registracije, promjena podataka o vlasniku vozila, promjena podataka o vozilu,
  odjava vozila, promjena registarskih tablica, izdavanja isprava o vozilu, način vođenja
  evidencija o registrovanim vozilima;
 2. izgled i sadržaj: obrasca potvrde o vlasništvu vozila, obrasca potvrde o registraciji, obrasca
  stikera naljepnice, registarskih tablica, međunarodne oznake Bosne i Hercegovine;
 3. tehničke specifikacije obrasca potvrde o vlasništvu vozila, obrasca potvrde o registraciji,
  obrasca stikera i registarskih tablica sa međunarodnom oznakom BiH;
 4. postupak i načn registracije motornih i priključnih vozila Oružanih snaga Bosne i
  Hercegovine (u daljem tekstu: OS BiH), označavanje oklopnih borbenih sredstava,
  postupak pri rashodovanju motornih i priključnih vozila OS BiH, označavanje
  mobilisanih motornih vozila, vođenje centralnog registra registrovanih motornih i
  priključnih vozila OS BiH, oklopnih borbenih sredstava, izgled i veličina registarskih
  tablica OS BiH, izgled obrasca javne isprave o vlasništvu i registraciji vozila OS BiH, te
  sadržaj i način popunjavanja i izdavanja obrazaca.

Vozilo se registruje upisom registarske oznake i određenih podataka o vozilu, vlasniku vozila i
nosiocu potvrde o registraciji u evidenciju o registrovanim vozilima, te izdavanjem odgovarajućih
isprava za vozilo, registarskih tablica i stikera naljepnice. Vozilo se registruje na ime/naziv
vlasnika vozila. Ako je vozilo vlasništvo nekoliko fizičkih lica, registruje se na ime jednog od njih
u skladu sa ovjerenom pisanom izjavom.


NAPLATA ŠTETEnaplata-stete-osiguranja

U saobraćaju često dolazi do nezgode. U tim situacijama je najvažnije ostati smiren i priseban.
Uvijek prvo treba sagledati nematerijalne posljedice (povrede), pa ako ih nema ili su neznatne,
onda razmišljajte o vozilu. Ono će se uglavnom popraviti.

Ako je došlo do lakše nezgode, gdje šteta nije velika i gdje učesnici mogu da ustanove i da se
dogovore o tome ko je izazvao nezgodu, najbolje je popuniti obrazac evropskog zapisnika o
nezgodi.

Ukoliko je šteta velika i ima povrijeđenih, odmah pozovite policiju, a oni će pozvati Hitnu pomoć
po potrebi. Nakon što policija obavi uviđaj, napraviće zapisnik sa svim neophodnim podacima.
Zapisnik je izuzetno bitan, pošto na osnovu njega osiguravajuća društva obračunavaju i isplaćuju
štetu.

Uvijek se potrudite da nađete svjedoke, jer mogu da budu od velike pomoći na sudu ukoliko dođe
do komplikacija u vezi sa utvrđivanjem krivice.

Korisno je i zabilježiti sve podatke o učesnicima, polisama osiguranja, registarske brojeve
motornih vozila, pošto se može desiti da neki podatak bude pogrešno upisan.

Zapisnik se podiže poslije nekoliko dana u nadležnoj stanici PU MUP-a. Kada uzmete zapisnik,
dobro ga pročitajte i odmah uložite žalbu ukoliko se sa nečim ne slažete. Zapisnik je osnovni
dokument na osnovu kojeg vršite daljnje aktivnosti pri naplati štete.

Nakon preuzimanja zapisnika, nekoliko je mogućnosti po osnovu kojih možete potraživati
naplatu svog odštetnog zahtjeva. Jedna od njih je i da se obratite nama, kao Društvu, između
ostalog, ovlaštenom za procjenu rizika i štete, te ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju.