Naplata štete

HomeNaplata štete

U slučaju nastanka štetnog događaja, tj. štete (materijalne ili nematerijalne) našim klijentima
nudimo:

 • konstatovanje činjeničnog stanja po nastalom štetnom događaju, a na osnovu prikupljene
  vjerodostojne dokumentacije;
 • uslugu otkupa štete;
 • uslugu zastupanja i savjetovanja pri naplati materijalne i nematerijalne štete.

Omogućavamo vam da dolaskom na jednu adresu završite sve aktivnosti vezane za prijavu i
naplatu nastale štete u korespondenciji sa:

 • svim osiguravajućim društvima koja obavljaju svoju registriranu poslovnu djelatnost na
  teritoriji BiH;
 • institucijom Biroa zelene karte u BiH;
 • nadležnim institucijama MUP-a u BiH;
 • institucijom Zaštitnog fonda u FBiH i Zaštitnog fonda RS;
 • ostalim pravnim licima, koja su potencijalni obveznici isplate odštetnog zahtjeva.

Ističemo da svi klijenti koji imaju registrovano i osigurano vozilo posredstvom našeg Društva
stiču pravo na besplatno korištenje svih usluga koje pružamo prilikom nastanka štetnog događaja.

Čak i oni klijenti koji nemaju registrovano i osigurano vozilo posredstvom našeg Društva svoje
obaveze plaćaju tek po naplati odštetnog zahtjeva.