Konsalting

HomeKonsalting

Zašto Vam trebaju naše konsalting usluge?Konsalting-003

 1. U slučaju da se pojavi potreba za aktivnostima iz oblasti u kojima niste dovoljno stručni, poželjno je angažovati davaoce usluga konsaltinga, naročito ako se uzme u obzir da se eventualne greške, koje možete napraviti usljed nedovoljne stručnosti, mogu pokazati kao „kobne“ u kasnijem periodu.
 2. Ukoliko je vlasnik kapitala opterećen brojnim aktivnostima, te nije u stanju da posveti dovoljno pažnje svakoj od njih i obavlja ih “u hodu”.
 3. Kada je potrebno obaviti jednokratne, ali veoma osjetljive aktivnosti. U ovim slučajevima, aktivnosti koje se provode daju svoje
  rezultate u dugom roku, tako da su relativno jeftine ako se uzimaju od davalaca usluga konsaltinga.
 4. Za dopunske aktivnosti i/ili potencijalne investicije također je poželjno koristiti usluge konsaltinga, jer ćete na taj način ostati fokusirani
  na osnovne aktivnosti. Takvom kombinacijom dobićete veoma kvalitetno odrađen projekat, koji će u potpunosti ispuniti svrhu za koju ga stvarate.

Ovo su samo neke od situacija u kojima je preporučljivo koristiti usluge konsaltinga.

Vaše probleme pokušaćemo riješiti na slijedeći način:

Korak 1: definisati i analizirati problem
100%
Korak 2: identifikovati uzroke
100%
Korak 3: predložiti rješenje
100%
Korak 4: razviti detaljan akcioni plan sa predloženim rokovima implementacije
100%
Korak 5: identifikovati moguća odstupanja
100%
Korak 6: potvrditi izlazne rezultate u skladu sa planom
100%
Korak 7: REALIZACIJA
100%

Neke od oblasti u kojima možete računati na nas su:

 • upravljanje kompanijom;
 • restruktuiranje poslovanja kompanije;
 • biznis planovi, prijedlozi za investiranje;
 • finansijski mendažment;
 • menadžment prodaje;
 • menadžment ljudskih resursa;
 • knjigovodstvo i računovodstvo;
 • porezno savjetovanje, itd.